ia_800000103

Önümler

 • DML6350Z drilling & milling machine

  DML6350Z buraw we üweýji maşyn

  Haryt modeli: DML6350Z

  1. dik, keseligine freze gaýtadan işlemek funksiýalaryny amala aşyryp bilersiňiz.

  2. wertikal freze üçin eplenýän ýeňiň iki görnüşli iýmit, el bilen we mikro görnüşi bar.

  3.X, Y, Z üç ugurly gollanma super ses söndürilenden soň üweýiş funksiýasyna eýedir.

  4. X ugurlary üçin awtomatiki iýmit.

 • Energy Saving Small Bench Drilling Milling Machine DM45

  Energiýany tygşytlaýan kiçi skameýka burawlaýjy maşyn DM45

  Haryt modeli: DM45

  Freze burawlamak, kakmak, içgysgynç, gaýtadan işlemek ;

  Kellesi 360, Mikro iýmit takyklygy ;

  ýokary beýik sütün, Giň we uly stol, Dişli disk, pes ses ;

  agyr ýüklenen rulonly rulon, polo positiveitel eplenç gulpy, Stolda sazlanyp bilinýän gibler;

 • C6240C gap bed manual lathe, metal lathe with nice price

  C6240C boşluk düşekli elde torna, bahasy gowy metal torna

  Haryt modeli: C6240C

  Içerki we daşarky öwrümleri, has pes öwrümleri, ahyrky ýüzleri we beýleki aýlanýan bölekleri öwrüp biler;

  Threadüplük inç, Metrik, Modul we DP;

  Buraw, içgysgynç we çukur broşkasyny ýerine ýetiriň;

  Her dürli tekiz aksiýalary we tertipsiz görnüşleri işlediň;

  Has uly diametrde bar aksiýalaryny saklap bilýän deşikli pyçak bilen;

 • TM6325A vertical turret milling machine, with TF wearable material

  TM6325A dik turret freze maşyn, TF geýip bolýan material bilen

  Haryt modeli: TM6325A

  Önümçiligiň ýokarlanmagy, degirmeniň täsirli we täsirli bolmagy

  Boltol hasaplamalary, boltol nagyşlaryny derrew hasaplaň

  Gural ofsetleri we gural kitaphanasy

  “Jog Control”, bir ýerden başga bir ýere çalt hereket ediň - bir gezekde bir oky ýa-da şol bir wagtda iki oky ulanyň

 • VMC850B CNC Milling machine, vertical machine center

  VMC850B CNC Freze maşyn, dik maşyn merkezi

  Haryt modeli: VMC850B

  -Okary berklik / ýokary günäkär esasy gurluş

  -Okary ygtybarly maşyn gurallarynyň gurluşyny ösdürmek üçin 3D-CAD we fnite element alysisini ulanyň

  Baglanan çäge galyplaryny gaýtadan dikeltmek, iki gezek garramak we ýörite tank görnüşli gurluş we gapyrga bilen berkitmek üçin amatly gural, enjamy berk berklik we histerezi ýitirmek guralyna öwürýär.

 • Frequency Conversion radial drilling machine Z3050X16/1

  Quygylygy öwürmek radial buraw maşyny Z3050X16 / 1

  Haryt modeli: Z3050X16 / 1

  Esasy we esasy komponentler ýokary güýçli guýma we garyndy polatdan ýasalýar.Dünýä derejesindäki enjamlary ultra döwrebap usullardan peýdalanyp ýylylygy bejermek, çydamlylygy üpjün edýär.Maşynlar ýokary hilli esasy bölekleri üpjün etmek üçin ýöriteleşdirilen enjamlar bilen ýasalýar.Gysmak we tizligiň üýtgemegi gaty ygtybarly gidrawlika arkaly gazanylýar.16 üýtgeýän tizlik we iýmit ykdysady we ýokary netijeliligi azaltmaga mümkinçilik berýär.Mehaniki we elektrik dolandyryşlary çalt we aňsat işlemek üçin kellä merkezleşdirilýär.Täze reňk tehnologiýasy we daşky görnüşi gowulaşmak maşynlaryň aýratynlygyny görkezýär.

 • Single Column X4020HD Plano Milling Machine

  Leeke sütün X4020HD Plano freze enjamy

  Haryt modeli: X4020HD

  Universalhliumumy kellesi bolan X4020, 90 dereje kellesi, Sag / çep degirmen kellesi, Çuň deşik burçly kellesi, Rotary stol çip konweýer, eplenç çiller

 • X5750 ram type universal milling machine

  X5750 goç görnüşli uniwersal freze enjamy

  Haryt modeli: X5750

  A ball Top nurbatly 3-nji tablisa oklary, ýokary takyklyk

  B 3 3 aýry sero hereketlendirijisi, üýtgeýän tizlik, biri-birine päsgel bermeýän, ýokary ygtybarly, işlemek aňsat bolan stol bilen iýmitlenmek

  C head Baş ätiýaçda mehaniki üýtgemegiň tizligi, güýçli freze

  D extra Goşmaça goldaw sütüni, uly ýük, ýokary takyklyk bilen stol

 • Surface Grinding Machine KGS1632SD With Dense Magnetic Chuck

  Dykyz magnitli çuk bilen ýerüsti üweýji maşyn KGS1632SD

  Haryt modeli: KGS1632SD

  Öýjükli maşynyň esasy konfigurasiýasy:

  1. Eplenýän motor: ABB markasy.

  2. Epleniji podşipnik: NSK markasy P4 derejeli takyk top ruloniýasy.

  3. Kesiş nurbady: P5 derejeli takyk top nurbaty.

  4. Esasy elektrik bölekleri: SIEMENS markasy.

  5. Esasy gidrawliki komponentler: TAIWAN markasy.

  6. Ekranyň duýgur bölekleri: SIEMENS markasy.

  7. PLC elektrik dolandyryş komponentleri: SIEMENS markasy.

  8. Servo motor we sürüji: SIEMENS markasy.

 • CK6130S Slant Bed CNC Lathe Falco with 3 Axis

  CK6130S Slant düşek CNC torna Falco 3 ok bilen

  Haryt modeli: CK6130S

  Enjam lS0 halkara kody, klawiatura el bilen giriş girizýär, elektrik toguny kesmekden goramak programmasy we awtomatiki diagnoz funksiýalary we RS232 interfeýsi bilen üpjün edilýär.

  Uzynlygyna we kesişýän iýmitlere sero hereketlendirijiler tarapyndan dolandyrylýan top nurbatlary täsir edýär.