Habarlar

 • Manufacturing 2019 Jakarda International Expo

  Önümçilik 2019 Jakarda International Expo

  2019 Jakarta halkara sergisini öndürmek Biziň stendimiziň belgisi A-1124
  Koprak oka
 • Metalex Thailand

  Metalex Taýland

  “Metalex Taýland” salgysyna baryp görmäge hoş geldiňiz : 88Bangna-Trad Road (Km.1) .Bangna, Bangkok 10260, Taýland wagty : 20-23 NOV.2019 kabinanyň belgisi : 101 , BJ29
  Koprak oka
 • Freze maşynynyň işlemegi üçin howpsuzlyk çäreleri

  Mehaniki gaýtadan işlemek prosesinde howpsuz işlemegiň spesifikasiýasynyň talaplaryna laýyk bolmalydyr.Mysal üçin, elimizdäki şikesler bilen haýsydyr bir iş edenimizde köplenç ellik geýýäris, ýöne hemme işleriň ellik geýmek üçin laýyk däldigini bellemelidiris.Ellik geýmäň ...
  Koprak oka
 • Freze maşyn näme?

  Freze maşyn giňden ulanylýan maşyn guralynyň bir görnüşidir, degirmen enjamy tekizligi (keseligine tekizlik, dik tekizlik), çukur (açar ýoly, T çukur, kepderi çukur we ş.m.), diş bölekleri (dişli, şkaf, pyçak), spiral gaýtadan işläp biler. üstü (sapak, spiral çukur) we dürli ýüzler.Mundan başga-da, c ...
  Koprak oka
 • Ownuk degirmen enjamyna hyzmat etmek

  Ownuk üweýji maşyn üweýji kesiji, adatça aýlanýan hereket, iýmit hereketi üçin esasy hereket, iş bölegi (we) degirmen kesiji.Uçary, çukury gaýtadan işläp bilýär, şeýle hem her dürli egrilen ýüz, dişli we ş.m. gaýtadan işläp bilýär.Ownuk üweýji maşyn, gurçugy üwemek üçin maşyn guralydyr ...
  Koprak oka