BIZ BARADA

FALKO

 • c1
 • a1

Falco

Giriş

2012-nji ýylda döredilen “Falco Machinery”, Hytaýyň Jiangsu welaýatynda ýerleşýän maşyn gurallaryny import ediji we paýlaýjydyr.“Falco” enjamlary, bütin dünýäde metal işleýän pudaklara hyzmat edýär.“Falco Machinery” 20 ýyldan gowrak wagt bäri maşyn gurallaryny gurmakda ýöriteleşýär we esasan daşary ýurt bazarlaryna üns berýär.Müşderilerimiz 5 yklymyň 40-dan gowrak ýurdundan.

 • -
  2012-nji ýylda esaslandyryldy
 • -+
  20+ ýyllyk tejribe
 • -+
  40-dan gowrak ýurt
 • -$
  40 milliondan gowrak

önümleri

Innowasiýa

 • Surface Grinding Machine KGS1632SD With Dense Magnetic Chuck

  Faceerüsti üweýiş ...

  Adaty garnituralar 1 üweýji tigir 2 Tigir flanes 3 Tigir deňagramlylygy 4 Tigir deňagramly duralga 5 Ekstraktor 6 göwher geýim 7 tekizleýiş paneli 8 Gämi bolt 9 Gurallar bilen gural gutusy 10 Dykyz elektrik magnit çuk 11 sowadyş ulgamy 12 Işleýän çyra aýratynlyklary gurluşy ajaýyp nemlendirmegi üpjün edýär 2. Flanes dakmak üçin eplenýän kartrij, ýokary gapdal ýylmaýjy berklik üçin 3. Öýjükli şpiliň pes tehniki hyzmaty ...

 • Frequency Conversion radial drilling machine Z3050X16/1

  Quygylyk gepleşikleri ...

  Önümiň beýany Maşyn guralynyň tizligi we iýminde hereketlendiriji, el bilen we mikro hereket bilen dolandyrylyp bilinýän tizlik üýtgemeleriniň giň topary bar.Iýmit islän wagtyňyz aňsat birikdirilip ýa-da kesilip bilner.Iýmit howpsuzlygy mehanizmi ygtybarly we ygtybarly, her böleginiň gysylmagy amatly we ygtybarly;Eplenç gowşadylanda we gysylanda, süýşmek säwligi az bolýar.Üýtgeýjiniň tizligini dolandyrmak mehanizmi opera üçin amatly eplenýän gutuda jemlenendir ...

 • Single Column X4020HD Plano Milling Machine

  40eke sütün X40 ...

  Meýletin gollanma demir galkany (poslamaýan demir) Sütün şöhlesi galkany (organ goragy) CE Schneider elektrik komponentleri 3 ok DRO aýratynlyklary Esasy tehnika Taýwandan gelip çykýar, gurluşyň ylmy we logiki dizaýny we ösen funksiýa birligi güýçli kesiş funksiýasyny durmuşa geçirip biler iş netijeliligi, ygtybarly we ygtybarly hereket we uzak iş ömri.1. maşynyň korpusynyň ýolunda ýylylygy bejermek tehnikasy we mehaniki ýaglamak ...

 • VMC850B CNC Milling machine, vertical machine center

  VMC850B CNC Milli ...

  Önümiň aýratynlyklary speedokary tizlikli / ýokary takyklyk üç okly iýmit gurluşy X, Y, Z üç okuň hemmesi takyk çyzykly aýlaw demir ýoluny (THK ýa-da HIWI) kabul edýär Az ses, pes garşylyk, ýokary tizlik, ýokary takyklyk Üç ok hem C3 dereje ýokary takyklygy kabul edýär top nurbaty, top nurbadynyň polýuslaryny düzüň we sürüjiniň berkligini optimallaşdyryň, ýylylygyň ýoýulmagyny peseldiň Top nurbadynyň polýuslary ýokary tizlikli / ýokary takyklykly pyçakly NSK ýokary takyk burçuny kabul edýär .. .

 • X5750 ram type universal milling machine

  X5750 goç görnüşi un ...

  Önümiň aýratynlyklary A. Top nurbatly 3-nji tablisa oklary, ýokary takyklyk, agyr ýük, iň ýokary ýük agramy: 1,5 tonna.B. 3 sany aýratyn sero hereketlendirijisi bilen üýtgeýän iýmit, biri-birine päsgel bermeýän, ýokary ygtybarly, işlemek aňsat.C. Baş ätiýaçda mehaniki üýtgemegiň tizligi, güýçli degirmen.D. Goşmaça goldaw sütüni, uly ýük, ýokary takyklyk bilen stol.E. Düwürtik kellesini çaltlyk bilen öň ýarym sfera arkaly islendik burç ýüzüni tegelekläp biler.Aýratynlyklar Aýratynlyklar bölümi ...

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat