Dykyz magnitli çuk bilen ýerüsti üweýji maşyn KGS1632SD

Gysga düşündiriş:

Haryt modeli: KGS1632SD

Öýjükli maşynyň esasy konfigurasiýasy:

1. Eplenýän motor: ABB markasy.

2. Epleniji podşipnik: NSK markasy P4 derejeli takyk top ruloniýasy.

3. Kesiş nurbady: P5 derejeli takyk top nurbaty.

4. Esasy elektrik bölekleri: SIEMENS markasy.

5. Esasy gidrawliki komponentler: TAIWAN markasy.

6. Ekranyň duýgur bölekleri: SIEMENS markasy.

7. PLC elektrik dolandyryş komponentleri: SIEMENS markasy.

8. Servo motor we sürüji: SIEMENS markasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Standart esbaplar

1

Öýjükli tigir

2

Tigir flanes

3

Tigir deňagramlylygy

4

Tigir deňagramlylygy duralgasy

5

Ekstraktor

6

Göwher geýim

7

Düzediş paneli

8

Gämi bolt

9

Gurallar bilen gural gutusy

10

Dykyz elektrik magnitli çiş

11

Sowuklama ulgamy

12

Iş çyrasy

Aýratynlyklary

1. Gowy dizaýn edilen çoýun gurluşy ajaýyp nemlendirmegi üpjün edýär
2. Iň ýokary tarapa üweýji berkligi üçin flanes monta. Kartrij
3. Öýjükli şpilka pes tehniki hyzmatdan öň ýüklenen ýokary takyk burçly podşipnikleri (NSK P4 synpy)
4. “V” we tekiz görnüşli gollanma usuly, takyk we uzak wagtlap işlemek üçin turcit eýerini takyk eli bilen gyrýar
5. Stol gollanmalary ýokary aşaga garşylygy üpjün etmek üçin PTFE (TEFLON) bilen gatylaşdyrylýar, ýer bilen garşylanýar.
6. Merkezleşdirilen awtomatiki ýaglaýyş ulgamy, enjamyň işleýşi ýaly ýol görkezijilerine we gurşun nurbatlaryna ýag berýär.Bu ulgam, ähli möhüm komponentleriň elmydama dogry mukdarda ýag bilen ýaglanmagyny üpjün edýär
7. Aýry-aýry gidrawlik tank, ýylylygyň we yrgyldylaryň maşyna geçirilmeginiň öňüni alýar
8. Elektrik komponentleri we işleýiş modullary gowy ýerleşdirilip, elektrik şkafyna gaplanýar, tehniki hyzmat we näsazlyklary düşürmek aňsat bolýar
9. Magnit güýji sazlanyp bilner
10. Howpsuzlyk 24V dolandyryş zynjyrynyň güýji

Aýratynlyklary

Parametrler

Bölüm

KGS1632SD

Tablisanyň iş ýüzü

mm

400 × 800 (16 "× 32")

Iň köp syýahat

mm

850

Maks.Kross syýahat

mm

440

Stol üstü we eplenç merkeziniň arasyndaky aralyk

mm

580

Maks.Table ýük

kg

700

T-Solt (San × ini)

mm

3 × 14

Stol tizligi

m / min

5 ~ 25

Çeňňek iýmit

1 bag

mm

0.02

 

1 wersiýa

5

Ederiň awtomatiki haçy

mm

0,5 ~ 12

Kuwwatly iýmit

50HZ

mm / min

790

 

60HZ

950

Tekizleýiş tigirleriniň ölçegleri

mm

355 × 40 × 127

Eplenme tizligi

50HZ

aýlaw

1450

 

60HZ

1740

Dik eli

1 bag

mm

0.001

 

1 wersiýa

0.1

Iýmitlenmegiň awtomatiki nyrhy

mm

0,001 ~ 1

Kuwwat kellesiniň ýokarlanmagy

mm / min

210

Eplenji motor

kw

5.5

Dik motor

w

1000

Gidrawlik motor

kw

2.2

Toz ýygnamak motory

w

550

Sowuk motor

w

90

Geçirilen motor

w

90

Gat meýdany

mm

3600 × 2600

Gaplamak Ölçegleri

mm

2790 × 2255 × 2195

Arassa agram

kg

2850

Jemi agram

kg

3150


  • Öňki:
  • Indiki: