Quygylygy öwürmek radial buraw maşyny Z3050X16 / 1

Gysga düşündiriş:

Haryt modeli: Z3050X16 / 1

Esasy we esasy komponentler ýokary güýçli guýma we garyndy polatdan ýasalýar.Dünýä derejesindäki enjamlary ultra döwrebap usullardan peýdalanyp ýylylygy bejermek, çydamlylygy üpjün edýär.Maşynlar ýokary hilli esasy bölekleri üpjün etmek üçin ýöriteleşdirilen enjamlar bilen ýasalýar.Gysmak we tizligiň üýtgemegi gaty ygtybarly gidrawlika arkaly gazanylýar.16 üýtgeýän tizlik we iýmit ykdysady we ýokary netijeliligi azaltmaga mümkinçilik berýär.Mehaniki we elektrik dolandyryşlary çalt we aňsat işlemek üçin kellä merkezleşdirilýär.Täze reňk tehnologiýasy we daşky görnüşi gowulaşmak maşynlaryň aýratynlygyny görkezýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Maşyn guralynyň tizligi we iýminde motor, el bilen we mikro hereket bilen dolandyrylyp bilinýän tizlik üýtgemeleriniň giň topary bar.Iýmit islän wagtyňyz aňsat birikdirilip ýa-da kesilip bilner.Iýmit howpsuzlygy mehanizmi ygtybarly we ygtybarly, her böleginiň gysylmagy amatly we ygtybarly;Eplenç gowşadylanda we gysylanda, süýşmek säwligi az bolýar.Üýtgeýän tizligi dolandyrmak mehanizmi işlemek we tizligi üýtgetmek üçin amatly pyrlan gutusyna jemlenendir.Gidrawlik güýji, her bölegiň gysylmagyny we duýgur we ygtybarly pyçagyň tizliginiň üýtgemegine düşünýär.
Iň oňat gaplama prosesi we guýma enjamlary, gurallaryň esasy bölekleriniň ýokary hilini üpjün etmek üçin guýma üçin ulanylýar.
Esasy açar bölekleri, enjamyň guralynyň durnukly we ygtybarly hilini üpjün edýän ýokary takyklyk we netijelilik bilen import edilýän gaýtadan işleýän merkez tarapyndan gaýtadan işlenýär.
Eplenç toplumynyň bölekleri ýokary berkligi we enjam guralynyň könelmegini üpjün etmek üçin ýörite ýokary hilli polatdan we dünýä derejesindäki ýylylyk arassalaýjy enjamlardan ýasalýar.
Esasy dişli enjamlar guralyň ýokary takyklygyny we pes sesini üpjün etmek üçin ýerdir.

Aýratynlyklary

Model elementi

Bölüm

Z3050 × 16/1

Burawyň iň ýokary diametri

mm

50

Eplenýän ok bilen sütüniň arasyndaky aralyk (min / max)

mm

350/1600

Eplenýän ok bilen maşyn bazasynyň iş ýüzüniň arasyndaky aralyk (min / max)

mm

1220/320

Eplenýän tizligiň aralygy

r / mm

25-2000

Eplenýän tizligiň sany

No.ok.

16

Eplenýän iýmitleriň aralygy

mm

0.04-3.2

Eplenç (Mohs)

No.ok.

5#

Eplenýän iýmitleriň sany

No.ok.

16

Aýlawly syýahat

mm

315

Iş stolunyň ölçegleri

mm

630 × 500 × 500

Gorizontal

mm

1250

Eplenmäniň iň ýokary momenti

500

Esasy hereketlendirijiniň güýji

kW

4

Çeňňek goluň aralygy

mm

580

Slaýd blokynyň syýahaty

mm

--

Enjamyň agramy

kg

3500

Enjamyň umumy ölçegleri

mm

2500 × 1070 × 2840

Standart esbaplar

Guty iş stoly, has az tutawaç rozetkasy, pyçak düşüriji wilka, pyçak demir we labyr bolt.
Accessoriesörite esbaplar (aýratyn satyn alynmaly): çalt çalşylýan kolet, klette degmek, ýag ýaragy.


  • Öňki:
  • Indiki: